ทัวร์

ผลการค้นหาทั้งหมด 10 รายการ

ทัวร์ภาถตะวันออก 4 วัน

เมือง : Korea Eastern
ประเภท : ท่องเที่ยวเกาหลี
ระยะเวลา : 5วัน
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์ภาคตะวันตก 4 วัน

เมือง : Western Korea
ประเภท : ท่องเที่ยวเกาหลี
ระยะเวลา : 5วัน
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์รอบเกาหลีใต้ 9 วัน

เมือง : เกาหลีใต้
ประเภท : ท่องเที่ยวเกาหลี
ระยะเวลา : 9 วัน
ราคาเริ่มต้น : 19,800 บาท

[K-Travel Bus] Daegu

เมือง : แดกู
ประเภท : ท่องเที่ยวเกาหลี
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น : 7,800 บาท

[K-Travel Bus] Incheon-si(Gangwha-gun)

เมือง : อินชอน
ประเภท : ท่องเที่ยวเกาหลี
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น : 6,500 บาท

[K-Travel Bus] Gangwon-do

เมือง : Gangwon-do
ประเภท : ท่องเที่ยวเกาหลี
ระยะเวลา : 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น : 7,000 บาท

[K-Travel Bus] Jeollanam-do

เมือง : Jeollanam-do
ประเภท : ท่องเที่ยวเกาหลี
ระยะเวลา : 2คืน1วัน
ราคาเริ่มต้น : 7,600 บาท

[K-Travel Bus] Gyeongsangbuk-do

เมือง : Gyeongsangbuk-do
ประเภท : ท่องเที่ยวเกาหลี
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น : 7,300 บาท

[K-Travel Bus] CHANGWON

เมือง : ชางวอน
ประเภท : ท่องเที่ยวเกาหลี
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น : 7,000 บาท

[K-Travel Bus] CHUNGCHEONGDO

เมือง : ชังชอง
ประเภท : ท่องเที่ยวเกาหลี
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น : 6,800 บาท