เงื่อนไขการใช้งาน


  • การเก็บและการใช้ข้อมูล

1. การเก็บและการใช้ข้อมูล

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ตลอด เวลาโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องระบุว่าท่านเป็นใคร ท่านไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ทราบ เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่ท่านยินยอมเท่านั้น การเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจจะมาจากที่ท่านได้ตกลงสมัครเป็นสมาชิกกับเรา เพื่อใช้บริการในด้านท่องเที่ยวต่างๆของบริษัท หรือในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ ท่านสนใจ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้กับมาเพื่อความประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสิ่ง ที่ท่านต้องการเป็นหลัก ในกรณีที่เรามีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านเราอาจจะส่งข้อมูล เหล่านั้นไปถึงท่าน ผ่านทางอีเมล ไลน์ หรือทางช่องทางอื่นๆที่ท่านประสงค์ที่จะรับข้อมูลจากเรา แต่ในกรณีนี้ท่านสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าว จากเราได้เสมอ

2. การเก็บรวมรวมข้อมูลด้านสถิติ

เว็บไซต์ของเราอาจจะมีการเก็บสถิติการเข้า เยี่ยมชม จุดประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ในที่นี่ขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลโดยรวมเท่านั้นและไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนตัวหรือมีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลของบุคคลอื่นๆที่เข้าใช้แต่อย่างใด

3. การเปิดเผยข้อมูล

ในกรณีที่ท่านได้มีการตกลงที่จะซื้อสินค้าและ รับบริการจากเราแล้ว เราอาจจะต้องขอข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านกับ องค์กรต่างๆ เช่น สายการบิน โรงแรม บริษัททัวร์ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ และทางเราได้มีการพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วว่าจะต้องไม่ขัดกับกฏหมาย หรือข้อกำหนดของกฏหมายในประเทศนี้

เราจะไม่มีการขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สาม แต่ในกรณีที่บริษัทมีการควบรวมกิจการ การร่วมลงทุน หรือซื้อกิจการ จากบุคคลที่สามแต่นโยบายความเป็นส่วนตัวก็ยังคงไว้และยังจะต้องถูกยึดและปฏิบัติอยู่

4. การเชื่อมโยงข้อมูล

เว็บไซต์ของเราอาจจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ เว็บไซต์อื่นๆ แต่ในที่นี้เราจะเลือกเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีมาตราฐานและมีนโยบายความเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกันกับเรา แต่ในขณะเดียวกันเราจะไม่สามารถรับผิดชอบในแนวทางการปฏิบัติและเนื้อหา เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ในที่นี้ยังรวมถึง ข้อมูล สินค้า บริการ และเนื้อหา ของเว็บไซต์อื่นๆด้วย และสิ่งสำคัญคือเราไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ผู้ให้บริการอื่นๆ ดังนั้นก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการในเว็บไซต์อื่นๆ ท่านโปรดจงพิจารณาและให้ความสำคัญในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ เพราะสุดท้ายแล้วเราไม่มีอำนาจที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือควบคุมเว็บไซต์ อื่นๆได้

5. การเปลี่ยนแปลง/ แก้ไข / ลบข้อมูลส่วนตัว

เว็บไซต์ของเรามีระบบที่ให้ท่านได้ตรวจสอบแก้ไขและเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ของเรา หากท่านมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ ลบข้อมูลส่วนตัวใดๆของท่านๆสามารถดำเนินการด้วยตัวเองที่หน้าเว็บไซต์ หรือ

ติดต่อมายังเราที่
โทรศัพท์เบอร์ 02-2539293

Line ID : koreaguru

6. นโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงในโลกอินเตอร์เน็ต ที่มีความก้าวหน้าและรวดเร็วขึ้นทุกวัน อีกทั้งข้อกฏหมายเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใน อนาคต ทางเราอาจจะมีการปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทางเราจึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอเพื่อประโยชย์สูด สุดในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

 

  • การสั่งซื้อสินค้า

1.สินค้าและบริการ
-จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
-ผลิตและจำหน่ายทัวร์แบบหมู่คณะ
-จำหน่ายแพคเกจทัวร์ (ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม + รถรับส่ง)
-จองโรงแรมทั่วเกาหลี

2.การสั่งซื้อสินค้า
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ดังนี้
-สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ เบอร์โทร 02-792-9292  วันทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา9.00 -18.00 น.วันเสาร์ 9.00-12.00
เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์
-ท่านสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าและสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์  www.koreaguru.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
-สั่งซื้อผ่านทาง email : koreaguruofficial@gmail.com โดยระบุรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อและจำนวนผู้เดินทาง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์แล้วจะสรุปรายการ เอกสารที่ต้องใช้ พร้อมจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับไปวันทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา9.00 -18.00 น.วันเสาร์ 9.00-12.00 เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

  • การชำระเงิน

บริษัท ฯ ขอแจ้งให้ลูกค้าและหรือผู้ซื้อบริการทราบถึงข้อตกลงที่มีความสำคัญมากคือ ลูกค้าจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท ในนามนิติบุคคลคือ “บริษัท ฮานา เอเชีย(ไทยแลนด์)” เท่านั้น หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าทั้งสิ้น

โดยก่อนการชำระเงิน พนักงานขาย จะต้องแสดงเอกสารยืนยันพร้อมเงื่อนไขการขายและการให้บริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อ “บริษัท ฮานา เอเชีย(ไทยแลนด์)” เท่านั้น และเมื่อชำระเงินแล้วเสร็จลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยต้องระบุชื่อ และข้อมูลของผู้ชำระเงิน ไว้ให้บริษัท ฯ สามารถติดต่อท่านกลับได้ หากผู้จ่ายเงินยังไม่ได้แจ้ง บริษัท ฯ จะถือว่าการชำระเงินนั้น ๆ ไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจทำให้ท่านถูกยกเลิกการให้บริการที่สั่งซื้อไว้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ต กรุณาอ่านเพิ่มเติม "เงื่อนไขและข้อตกลงการรับบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต" ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขนี้

 

  • การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกสินค้าบริการ

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการ
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข สินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและบริการที่ลูกค้าซื้อ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของประเภทสินค้าและบริการนั้น ๆ ที่ทางเว็บไซต์ได้ระบุไว้ ในแต่ละประเภทสินค้าและบริการ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ทาง เจ้าหน้าที่ หรือ ตัวแทนขายของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทางช่องทาง อีเมลล์ หรือ โทรสาร ก่อนที่ลูกค้าจะทำการชำระเงิน

เงื่อนไขการยกเลิก

ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมการแก้ไขและการยกเลิก ของโรงแรม, ทัวร์ และการท่องเที่ยวอื่นๆ จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการคิดค่าธรรมเนียมการแก้ไขและการยกเลิก ซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์นั้นๆมีอัตราการการคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างและเพิ่มขึ้น ทางท่านจะต้องจ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

-ท่านสามารถดูวันยกเลิกรายการสั่งซื้อได้ก่อนทำการจอง รายการยกเลิกจะขึ้นอยู่กับวันที่และเวลาจอง สำหรับโรงแรมค่าบริการการยกเลิกไม่จะไม่เท่ากัน กรุณาตรวจสอบค่าบริการการยกเลิกก่อนทำการจอง
-สำหรับบัตรโดยสารสามารถยกเลิกได้ก่อนชำระเงินหลังจากชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกการจองได้ หากยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินใดใดทั้งสิ้น
-สำหรับแพ็กเกจทัวร์เมื่อทำการจองและวางเงินมัดจำแล้ว สามารถยกเลิกได้ แต่จะไม่มีการคืนเงินมัดจำให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
สามารถติดต่อยกเลิกได้ที่เบอร์ 022539293 หรือ 0958830088 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00น. และวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.

 

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้บริการได้ศึกษาทำความเข้าใจและยินดีจะปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์พ.ศ.2550หรือพรบ.หรือกฏหมายอื่นใดทั้งที่มีขึ้นในขณะนี้หรือจะมีขึ้นในอนาคต อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้คอมพิวเตอร์"