กรณีจองโรงแรม หาไม่ชำระเงินภายใน 24 ชม. admin 27/05/2016 1025
ระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติเพื่อเป็นการป้องกัน การเก็บค่าที่พักเนื่องจากเลยวันกำหนดยกเลิก
กลับ