ในกรณีที่จองโรงแรมหลังวันกำหนดยกเลิก admin 27/05/2016 1176
จะไม่สามารถทำการจองได้
กลับ