ในกรณีที่จองโรงแรมหลังวันกำหนดยกเลิก admin 27/05/2016 918
จะไม่สามารถทำการจองได้
กลับ