KRPASS คืออะไร ใช้ยังไง สามารถแยกวันใช้ได้ไหม ? admin 27/05/2016 1328
KRPASS คือบัตรโดยสารรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟทุกชนิดสำหรับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเกาหลีโดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยว มีอายุนับตั้งแต่วันที่ออก E-Ticket 6 เดือน นำ E-Ticket ที่ได้ไปแลกตัวจริง พร้อมระบุวันที่จะเดินทาง เช่น 3 วัน สามารถใช้ได้วันที่ 1 - 3 เวลา 23.59 น.
กลับ