ตารางการบินทั้งหมด
สายการบิน DEPART RETURN
เส้นทาง วัน Flight No เวลา หมายเหตุ เส้นทาง วัน Flight No เวลา หมายเหตุ
กรุงเทพ EVERYDAY TG634 0725-1615 VIA TAIWAN อินชอน EVERYDAY TG659 0935-1320
กรุงเทพ EVERYDAY TG628 1030-2005 VIA HONGKONG อินชอน EVERYDAY TG629 1050-1645 VIA HONGKONG
กรุงเทพ EVERYDAY TG658 2310-0635 อินชอน MON,WED,FRI,SUN TG635 1730-2305 VIA TAIWAN
กรุงเทพ EVERYDAY TG656 2330-0655 อินชอน EVERYDAY TG657 2125-0120
กรุงเทพ EVERYDAY OZ742 2340-0650 อินชอน EVERYDAY OZ741 1820-2210
กรุงเทพ EVERYDAY KE660 0950-1710 อินชอน EVERYDAY KE657 0900-1300
กรุงเทพ EVERYDAY KE658 2145-0450 อินชอน EVERYDAY KE651 1715-2105
กรุงเทพ EVERYDAY KE652 2245-0600 อินชอน EVERYDAY KE659 1850-2255
กรุงเทพ EVERYDAY LJ002 0100-0800 อินชอน EVERYDAY LJ001 1935-2340
กรุงเทพ EVERYDAY 7C2204 0045-0805 อินชอน EVERYDAY 7C2203 1920-2345
กรุงเทพ EVERYDAY 7C2206 0150-0910 อินชอน EVERYDAY 7C2205 2035-0050
กรุงเทพ EVERYDAY ZE512 2225-0620 อินชอน EVERYDAY ZE511 1740-2125
กรุงเทพ EVERYDAY TW102 0125-0835 อินชอน EVERYDAY TW101 2005-0010
ภูเก็ต EVERYDAY OZ748 0200-0945 อินชอน EVERYDAY OZ747 1930-0020
ภูเก็ต EVERYDAY KE638 0100-0845 อินชอน EVERYDAY KE637 1840-2315
เชียงใหม่ WED,THU,SAT,SUN KE668 2355-0650 อินชอน WED,THU,SAT,SUN KE667 1840-2240
กรุงเทพ MON,WED,THU,FRI,SUN TG650 0005-0710 ปูซาน MON,WED,THU,FRI,SUN TG651 0830-1220
กรุงเทพ EVERYDAY KE662 0125-0720 ปูซาน EVERYDAY KE661 2035-0020
กรุงเทพ EVERYDAY 7C2252 0125-0810 ปูซาน EVERYDAY 7C2251 2025-0025
กรุงเทพ EVERYDAY LJ004 2240-0540 อินชอน EVERYDAY LJ003 1725-2125